tiistai 25. helmikuuta 2020

Henkinen kasvu ja sen rajat

Ihminen haluaa kasvaa. Mutta onko kasvulla rajansa? Luonnonvarojen hyväksikäyttöön perustuvassa talouskasvussa seinä on tullut jo vastaan. Hyväksymme me tätä tai ei, niin ulkoisella hyvällä on rajansa. Mutta kuinka laita on sisäisen maailmamme kanssa? Ilmaisulla 'henkinen kasvu' viitataan tätä nykyä erilaisiin itsensä kehittämisen ja mielen hallinnan tekniikoihin (esim. mindfulness), mutta perinteisesti se tarkoittaa sivistymistä, johon humanistinen kulttuuri (tiede, taide, filosofia) tähtää. Mistä tässä on kysymys, ja onko henkisellä kasvulla rajoja - asettaako oma ihmisluontomme samanlaisia rajotteita kuin luonto materiaalisen hyvän tavoittelemisessa?

Ihmisenä oleminen -sarjassa lähestymme aihetta Henkinen kasvu ja sen rajat kolmessa eri tilaisuudessa:

28.2. Keskustelua aihepiiristä
6.3.   Severi Hämäri: Kasva ja sivisty - inhimillisissä rajoissa
13.3. Keskustelua esitelmästä

Aihepiiri kuuluu likeisesti Kriittisen korkeakoulun omaan historiaan: filosofi Reijo Wileniuksen johdolla ja innoittamana Kriittinen korkeakoulu pohti erityisesti 1970- ja 80-luvuilla henkiseen kasvuun liittyviä kysymyksiä ja sen mahdollisuuksia. Asiantuntijapuheenvuorossaan Kriittisen korkeakoulun nykyinen puheenjohtaja Severi Hämäri päivittää kriittisin huomioin nämä aikanaan uraauurtavat pohdinnat 2020-luvulle.

Aloitamme perjantaina 28.2. avoimella keskustelutilaisuudella. Paikkana Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua vetää filosofi Timo Vuorio. Tervetuloa mukaan keskustelemaan henkiseen kasvuun liittyvistä kysymyksistä!

torstai 20. helmikuuta 2020

Vielä ehtii mukaan ainutlaatuiseen Ajattelun taidot -työpajaan! Kurssi alkaa keskiviikkona 26.2. Muuta ei tarvita kuin kotikone, rohkea mieli ja halu kehittää omaa ajatteluaan. Linkki tästä.

keskiviikko 19. helmikuuta 2020

Tampereen kriittinen korkeakoulu yhteistyössä Puistofilosofian kanssa on mukana myös ottamassa varaslähtöä Tampereen elokuvajuhlille. Tervetuloa mukaan!Keskustelua etiikasta, arvoista ja elämän hyväksymisestä

Perjantaina 21.2. jatkamme Ihmisenä oleminen -sarjassa keskustelua aiheesta Etiikka ja ihmisyys. Esitelmässään "Arvoista ohjautuvan etiikan ja elämän hyväksymisen dilemma" Marika Enwald jakoi elämänfilosofisen ajattelun jännitteeksi kahden erilaisen mallin välillä: yhtäältä perinteisessä moraalifilosofiassa korostetaan arvojen merkitystä elämämme johtotähtenä: toimimme tai meidän pitäisi toimia eettisten arvojemme mukaan. Toisaalta, tälle vastakkaisena elämänfilosofiana (mm. stoalaisuus, mindfulness), voimme hyväksyä elämän ja maailman sellaisena kuin se on ja kehittää omaa suhtaumistamme niihin. Enwaldin mukaan tässä ei kuitenkaan ole periaatteellista ongelmaa - omassa elämässämme me voimme harjoittaa niitä molempia.

Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista Enwaldin esitelmän herättämistä ajatuksista! Paikkana Kulttuuritalo Laikun Kokoustila Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio.

maanantai 17. helmikuuta 2020

Kuva: Martti Tryyki
Lämpimät kiitokset

Marika Enwaldille hienosta esitelmästä ja salin täyttäneelle yleisöllemme innostuneesta osallistumisesta viime perjantaina Ihmisenä oleminen -sarjassa! Kiitos myös Kulttuuritalo Laikulle hienosti järjestetystä ystävänpäivätapahtumasta, jonka mukana saimme olla.

Jatkamme aiheesta Etiikka ja ihmisyys vielä tulevana perjantaina keskustellen.

maanantai 10. helmikuuta 2020

Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma

Perjantaina 14.2. jatkammme Ihmisenä oleminen -sarjassa haastavan aihepiirin Etiikka ja ihmisyys tarkastelua. Marika Enwald esitelmöi aiheesta otsikolla Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma.

Tänä päivänä monessa yhteydessä korostetaan arvojen merkitystä hyvän, mielekkään ja onnellisen elämän tavoittelussa (mm. Martin Seligmanin empiiriset tutkimukset onnellisuudesta). Samaan aikaan psykologian alalla on tehty empiirisiä tutkimuksia onnellisuudesta (esim. Mindfulness-ajattelutavasta), joiden mukaan arvostelematon ja elämänhyväksyvä asenne on tie elämän hyvään ja mielekkääseen kokemiseen. Kyseessä on vanha, etiikan ja ihmisyyden dilemma: missä määrin eettinen, arvoja painottava näkökulma rajoittaa elämän laaja-alaisempaa kokemista. Esimerkiksi Friedrich Nietzsche on todennut, että etiikka on elämälle vierasta ja hän kannatti kaikelle elämälle ”kyllä”-sanovaa elämänasennetta. Toisaalta Aristoteles aikoinaan määritteli etiikan keskeiseksi tehtäväksi selvittää miten ihminen yhteisön jäsenenä voi saavuttaa kestävän onnellisuuden, toteuttaessaaan yhteiskunnallisia arvoja käytännössä. Enwaldin esitelmän tarkoituksena on herätellä keskustelemaan etiikasta, arvoista, onnellisuudesta ja elämän kokemisesta merkityksellisenä.

Filosofian tohtori Marika Enwald on toiminut Tampereen yliopistossa filosofian tutkijana ja tuntiopettajana vuodesta 1996 lähtien sekä pitänyt vuodesta 2009 lähtien elämäntaitoon ja ihmisenä kasvuun liittyviä kursseja mm. Tampereen seudun työväenopistolla ja Valkeakoski-opistolla. Hän on tehnyt väitöskirjan Jacques Derridan filosofiasta. Enwaldin kiinnostuksen kohteita filosofiassa ovat etiikka, yhteiskuntatiede ja kirjallisuuden filosofia.

Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4, Tampere) Luentosalissa klo 18-20. Avoimen ja maksuttoman tilaisuuden juontaa filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on osa Kulttuuritalo Laikun Ystävänpäivä-tapahtumaa. Katso tapahtuman koko ohjelma tästä.

Sydämellisesti tervetuloa!

tiistai 4. helmikuuta 2020

Etiikka ja ihmisyys

Huomenna, kuolemani jälkeen, saattaa käydä niin, että jotkut lämmittävät fasismin uudelleen, ja toiset... antavat näiden onnistua tässä. Tuolla hetkellä fasismista tulee totuus ihmisestä ja sitä pahempi heille. Todellisuudessa näet asiat ovat siten, miten ihmiset ovat päättäneet niiden olla.
Näillä filosofi Jean-Paul Sartren pelottavilla sanoilla on erityisen puhutteleva merkitys näinä "totuudenjälkeisinä" aikoina, jolloin "valeuutiset" hämärtävät käsityksiämme oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Sartren sanat kuitenkin muistuttavat ihmisyyden ja moraalisuuden sattumanvaraisuudesta: vaikka kuinka herkkä moraalinen kompassimme on, siihen ei pidä suhtautua annettuna, vaan tehtävämme on niin huolehtia siitä kuin kehittää sitä. Mutta kuinka vahvalla pohjalla etiikkamme lepää? Onko etiikka universaalia? Onko moraalifilosofiasta apua aikamme ongelmiin? Mitä etiikka ylimalkaan on?

Jatkamme siis Ihmisenä oleminen -sarjassa suurilla filosofisilla teemoilla. Tarkastelemme haastavaa aihetta Etiikka ja ihmisyys kolmessa eri tilaisuudessa:

7.2.   Keskustelua aihepiiristä
14.2. Marika Enwald: Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma
21.2. Keskustelua esitelmästä

Aloitamme siis avoimella keskustelutilaisuudella perjantaina 7.2. klo 18-20. Paikkana Kulttuuritalo Laikun Kokoustila Syrjä. Keskustelua vetää filosofi Timo Vuorio.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan etiikan nykypäivän haasteista!

keskiviikko 29. tammikuuta 2020

Keskustelua metafysiikan inhimillisestä merkityksestä

Perjantaina 31.1. palaamme  Ihmisenä oleminen -sarjassa pohtimaan metafyysisen ajattelun inhimillistä merkitystä ja erityisesti keskustelemaan ajatuksista, jotka Jani Hakkaraisen aiheesta pitämä luento herätti.

Hakkarainen esitti kolme väitettä, miksi metafysiikka on inhimillisesti merkityksellistä: (1) oleminen on meille ihmisille mitä tutuinta ja konkreeettisinta olemassaolon tuntomme kautta; (2) ilman ainakin joitakin taustaoletuksia tahdonvapauden metafyysisestä ongelmasta ei voida kunnolla käsitellä moraalisen vastuun eettistä ongelmaa; (3) emme kykene ymmärtämään maailmaa tekemättä (tausta)oletuksia olevasta, sen luonteesta, perustasta, muodoista ja kategorioista. Tämä pätee esim. erityistieteisiin. Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista esiin nousseista ajatuksista! Tilaisuudessa kerrataan Hakkaraisen esitelmän keskeiset kohdat, joten luennon todistaminen ei ole välttämätön ehto keskusteluun osallistumiselle.

Paikkana Kulttuuritalo Laikku, Kokoushuone Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio.

tiistai 28. tammikuuta 2020

Uutta Tampereen kriittisessä korkeakoulussa! Nyt ei tarvitse raahautua Tampereen Keskustorin kupeeseen, vaan tämän kurssin voi suorittaa kätevästi kotoakin käsin. Paikkoja rajoitetusti, joten varaa nopeasti omasi!  AJATTELUN TAIDOT
työpaja

Kaipaako ajattelusi uusia uria? Kiinnostaako sukeltaa syvemmälle mielesi malleihin ? Haluatko löytää uusia näkökulmia itseesi ja ajatteluusi?

Tule mukaan Ajattelun Taidot -työpajaan, jossa harjoitellaan erilaisten tehtävien avulla argumentaatiota, kysymysten tekemistä, analysointia ja tulkintaa. Ja ällös säikähdä, kyse ei ole logiikan peruskurssista vaikka loogisesti ajattelemaan asettaudutaankin. Työpajan tavoitteena on harjoittaa taitoja, joiden avulla omaa ajatteluaan oppii tarkastelemaan sokraattisesta itsensä tuntemisen näkökulmasta. Teoreettisena taustana on filosofian praktiikan menetelmät, joista lähinnä sovelletaan Oscar Brenifierin metodeja ajattelun harjoittamiseen.

Osallistuaksesi et tarvitse mitään ennakkotietämystä tai osaamista filosofiasta, sen sijaan tarvitset tietokoneen, toimivan netin ja nettikameran; työpaja toteutetaan verkossa konferenssipuhelun kautta. Ennen jokaista istuntoa osallistujille lähetetään linkki zoom-alustalle, jossa työpaja pidetään. Tehtävät tehdään google-docin yhteisen työkirjaan, jotta muutokset näkyvät kaikille.

Työpajan vetäjänä toimii filosofian maisteri ja -praktikko Merja Tikka.

8 kertaa keskiviikkoisin 26.2-15.4.2020 klo 18.00-19.30
Hinta: 59e

Ilmoittautuminen sähköpostilla: tikka.me@gmail.com

maanantai 27. tammikuuta 2020

Suuret kiitokset 

Jani Hakkaraiselle hienosta ja selkeästä esitelmästä haastavasta aiheesta sekä runsaslukuisalle yleisöllemme mielenkiinnosta viime perjantain tapahtumassa Ihmisenä oleminen -sarjassa!

Jatkamme metafysiikan inhimillisen merkityksen avaamista vielä yhden keskustelutilaisuuden verran tulevana perjantaina.

maanantai 20. tammikuuta 2020

Metafysiikan inhimillinen merkitys

Perjantaina 24.1. Ihmisenä oleminen -sarjassa Jani Hakkarainen esitelmöi otsikolla Metafysiikan inhimillinen merkitys.

Mitä on metafysiikka? Onko se jotakin mystistä, kenties uskontoa? Mikä on sen inhimillinen merkitys? Tuskin on toista filosofian osa-aluetta, jonka luonteesta, merkityksestä ja legitimiteetistä filosofit ovat yhtä paljon kiistelleet ja kiistelevät yhä. Filosofian tutkija Jani Hakkarainen esittää puheenvuorossaan erään vastauksen näihin kysymyksiin. Vastaus ottaa innoitusta Aristoteleelta, joka Metafysiikka-teoksessaan lausui, että ensimmäinen filosofia tutkii ”olevaa olevana”. Metafysiikka tarkastelee siis olevaa, kaikkea mikä on, sikäli kuin se on tai on olemassa. Metafysiikan keskeisiä ongelmia ovatkin olevan luonto, perusta ja yleisimmät luokat eli kategoriat sekä niihin liittyvät erityisemmät kysymykset kuten vapaa tahto. Esimerkiksi tahdonvapauden ongelmaa emme kykene tarkastelemaan ilman vähintään alustavaa ymmärrystä siitä, mitä tapahtumat ovat. Teot, joita tahdomme, näyttävät olevan tapahtumia. Tapahtumat puolestaan ovat mahdollisesti eräs olevan kategoria. Olevan kategorisointi ja siten metafysiikka on siis ainakin inhimilliselle ymmärrykselle välttämätöntä jopa siinä tapauksessa, että kiellämme esimerkiksi tahdonvapauden todellisuuden. Me ihmiset emme kykene ymmärtämään maailmaan tekemättä (tausta)oletuksia olevan kategorioista ja luonteesta eli metafysiikasta.

Dosentti Jani Hakkarainen on Tampereen yliopiston filosofian yliopistonlehtori. Tutkimuksessa hän on erikoistunut David Humen (1711-1776) teoreettiseen filosofiaan ja metafysiikkaan, joista hän on julkaissut sarjan tieteellisiä artikkeleita, suomeksi mm. Ajatuksessa: https://journal.fi/ajatus/article/view/67644. Metafysiikassa Hakkarainen on tutkinut erityisesti ominaisuuksia ja relaatioita sekä itse metafysiikan luonnetta ja tutkimuskohdetta: https://philpeople.org/profiles/jani-hakkarainen.

Tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Laikun luentosalissa (2. krs), klo 18-20. Puheenjohtajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!

perjantai 17. tammikuuta 2020

Ihmisenä oleminen -sarjan kevään 2020 ohjelma on luettavissa tästä. Tietoja täsmennetään ja täydennetään vielä myöhemmin (mm. yksi aihekokonaisuus lisätään huhtikuulle). Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!

maanantai 13. tammikuuta 2020

Metafysiikan merkitys

Hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä!

Ihmisenä oleminen -sarjassa aloitamme vuoden 2020 perimmäisten filosofisten kysymysten parissa. Metafysiikka on filosofisen ajattelun ydinaluetta - tutkimusalana se on kiistelty, mutta meillä kaikilla on metafyysisiä uskomuksia todellisuuden luonteesta, tiedostammeko tätä tai ei. Filosofi Immanuel Kant on todennut, että metafyysisten kysymysten pohtiminen lienee ihmisen luonnollinen taipumus: me haluamme ymmärtää ja tulkita todellisuuden luonnetta, mitä on olemassa ja mikä on todellista. Aistikokemus toki antaa meille luotettavan tiedon lähteen ja tieteellinen tutkimus siihen perustuvan maailmankuvan, mutta onko tässä kaikki? Mitä uskomme ja mitä todella on olemassa? Mitä merkitystä metafyysisellä tiedolla ja ymmärryksellä on itsellemme?

Lähestymme näitä kysymyksiä otsikon Metafysiikan merkitys alla kolmessa eri tilaisuudessa:

17.1. Keskustelua aihepiiristä 
24.1. Asiantuntijapuheenvuoro: Jani Hakkarainen
31.1. Keskustelua esitelmästä

Aloitamme siis avoimella keskustelutilaisuudella perjantaina 17.1. klo 18-20. Paikkana Kulttuuritalo Laikku, kokoustila Syrjä. Keskustelua johtavat filosofit Timo Vuorio ja Merja Tikka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan olevan perimmäisestä luonteesta ja muista metafyysisistä kysymyksistä - ja siitä onko näissä mitään mieltä!


----

Ihmisenä oleminen -sarjan kevään 2020 koko ohjelma julkaistaan parin päivän sisällä. Luvassa on paljon mielenkiintoisia aiheita ja puhujia!
maanantai 23. joulukuuta 2019

Suuret kiitokset kuluneesta syksystä tilaisuuksiimme osallistuneille! Jatkamme jälleen ensin vuoden puolella. Ihmisenä oleminen -sarja jatkuu uusin mielenkiintoisin aihein ja esitelmöitsijöin. Tämän lisäksi Tampereen kriittinen korkeakoulu tarjoaa keväällä myös uudenlaista opetus- ja tapahtumasisältöä. Kevään ohjelma julkaistaan vuodenvaihteessa.

keskiviikko 18. joulukuuta 2019


Keskustelua Ayn Randista, kapitalismista ja ihmisyydestä

Perjantaina 20.12. pidämme syksyn 2019 viimeisen tilaisuuden Ihmisenä oleminen -sarjassa. Jatkamme yleisellä keskustelulla aiheesta Kapitalismi ja ihmisyys ja erityisesti palaamme Jussi Jalosen luennon "Ayn Rand ja kapitalistinen unelma vapaudesta" herättämiin ajatuksiin.

Randin vaikutusvaltainen ajattelu on epäilemättä johdonmukaista ja erityisesti tinkimätöntä pyrkiessään luomaan eettismoraalista oikeutusta voitontavoitteluun perustuvalle kapitalismille. Mutta kuinka filosofisesti ja inhimillisesti kestävällä pohjalla hänen libertalistinen utopiansa lepää? Seuraako esimerkiksi valtion roolin minimoinnista yksilönvapauden oikeuksiinsa pääseminen paitsi talouselämän myös sivistyksen kentällä? Kuinka käy tieteen ja kulttuurin rahoituksen, vai onko myös näiden noudatettava strategiassaan taloudellista hyötyajattelua? Tai kuinka realistinen on ajatus moraalisesti hyveellisestä 'sankariyrittäjästä', jonka  'egoistista' oman edun tavoittelua ei rajoita kuin lainsäädäntö? Tilaisuudessa kerrataan Jalosen luennon pääkohdat, joten luennon kuuleminen ei ole välttämätön este keskustelutilaisuuteen osallistumiselle.

Paikkana Kulttuuritalo Laikku, kokoushuone Syrjä, klo 18-20. Keskustelua vetävät totutusti filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tervetuloa!

maanantai 16. joulukuuta 2019

Suuret kiitokset Jussi Jaloselle ja yleisölle hienosta tilaisuudesta perjantaina! Jälkipyykit varmasti ajatuksia herättäneen luennon annista sekä kapitalismin suhteesta ihmisyyteen pidämme vielä ensi perjantaina.

Kuva: Martti Tryyki

maanantai 9. joulukuuta 2019

Ayn Rand ja kapitalistinen unelma vapaudesta

Ayn Rand 1940. Kuva: Talbot.
Perjantaina 13.12. Ihmisenä oleminen -sarja jatkuu aiheen Kapitalismi ja ihmisyys parissa. Asiantuntijaluennon esittää Jussi Jalonen otsikolla Ayn Rand ja kapitalistinen unelma vapaudesta.

FT Jussi Jalonen on historiantutkija Tampereen yliopistolta, joka on kirjoittanut kirjoja mm. talvisodasta. Hänen uusin kirjansa Ayn Rand - Kapitalismin valtiatar (Gaudeamus 2019) käsittelee Randin kautta kapitalismia ja sen filosofisia ja aatehistoriallisia taustoja.

Venäläinen mutta Yhdysvaltoihin muuttanut kirjailija ja filosofi Ayn Rand (1905-1982) puhuttaa lukijoita ja puhututtaa yleisöä myös nykypäivänä. Randin kapitalismille myönteinen, mutta sosiaalisesti konservatiivinen filosofia on tehnyt hänestä niin oikealla kuin vasemmalla karikatyyrin, johon viitataan hänen tuotantoaan ja ajatteluaan juuri tuntematta. Jalosen teos täydentää merkittävällä tavalla Randia koskevaa suomalaista tietokirjallisuutta. Esitelmässä herätellään kysymyksiä, mitä annettavaa Randilla on modernille yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Jussi Jalonen on vuoden tieteentekijä 2018. Hän kirjoittaa myös aktiivisesti yliopistopolitiikasta ja historiasta blogissaan Historiantutkijan näkötorni: https://jo.jalonen.wordpress.com/

Tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Laikun luentosalissa (2. krs), klo 18-20. Puheenjohtajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!


tiistai 3. joulukuuta 2019

Kapitalismi ja ihmisyys

Ihmisenä oleminen -sarjan syksyn 2019 viimeisessä aihekonaisuudessa tarkastelemme kapitalismin suhdetta ihmisyyteen.

'Kapitalismi' on itsessään historiallisesti värittynyt käsite, joka herättää voimakkaita tuntoja niin puolesta kuin vastaan. Talousjärjestelmänä (kapitalistinen merkkinatalous) se on ollut voittoisa ja noussut hegemoniseen asemaan erityisesti länsimaisissa liberaaleissa demokratioissa, kuten Suomessa, ja joiden yleisen elintason se on nostanut ennennäkemättömiin sfääreihin. Kuitenkin jopa sen talousteoreettiset puolustajat, poliittiset kannattajat ja yritysmaailman edustajat ovat kasvavassa määrin alkaneet tunnistaa sen puutteita: räjähdysmäisesti kasvava taloudellinen eriarvoisuus, kaupan monopolisoituminen, kykenemättömyys reagoida ilmaston muutokseen - kapitalismin on nähty jopa asettavan uhkan liberaalille demokratialle. Kuinka ihmisyys asettuu suhteessa kapitalismiin? Voiko yksityisesti motivoitunut voiton tavoittelu tähdätä yleiseen hyvään? Toteuttaako kapitalismi jotain tiettyä, luonnon sanelemaa lajityypillistä 'ihmisyyttä'? Kuinka eettiset kysymykset kuten yksilön vapaus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus asettuvat tähän?

Aloitamme aiheen  Kapitalismi ja ihmisyys purkamisen yleisellä keskustelutilaisuudella. Se on poikkeuksellisesti torstaina 5.12. (jätämme perjantain Itsenäisyyspäivän juhlintaan). Paikkana Kulttuuritalo Laikku, Kokoustila Syrjä (4.krs), klo 18-20. Keskustelua vetävät filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on vapaa ja maksuton.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti!

keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Perjantaina 29.11. jatkamme Ihmisenä oleminen -sarjassa tärkeästä aiheesta Ihminen, sukupuoli ja tasa-arvo avoimella keskustelutilaisuudella.

Sari Näre esitti esitelmässään (22.11.) "Suomalaisen sukupuolen juurilla: sotaa, seksiä ja sukupuolikulttuuria" kuinka sosiologisesti katsoen sota-aika muokkasi suomalaisen sukupuolijärjestelmän siirtymistä perinteisestä hierarkisuuteen perustuvasta komplementaarisesta järjestelmästä mahdollisuuksien tasa-arvoa korostavaan symmetriseen järjestelmään. Näre nosti esiin korsujen seksuaalikerronnan erityisenä "kalevalaisena aseena", joka paitsi vahvisti joukkojen yhteishenkeä ja taistelutahtoa, oli vaikuttamassa tähän murrokseen.

Tervetuloa keskustelemaan esitelmän herättämistä ajatuksista! Tilaisuudessa Näreen esitelmän pääkohdat kerrataan, joten sen kuuleminen ei ole välttämätön edellytys osallistumiselle. Paikkana jälleen Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä, klo 18-20. Keskustelua vetävät filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi.

Lämpimät kiitokset Sari Näreelle ja yleisölle viime perjantain tilaisuudesta Metsossa! Palaamme esitelmän antiin ja teemaan Ihminen, sukupuoli ja tasa-arvo vielä ensi perjantaina keskustellen.