tiistai 9. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 12.10. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mitä ovat tietoisuustaidot eli ilmiö, johon yleisesti viitataan ilmaisulla mindfulness? Timo Klemola esitelmöi 5.10. tästä aiheesta ja jatkamme keskustelua teeman ympärillä. Klemolan luennolla nousi jo esiin muutama mielenkiintoinen kysymys: onko mindfulness pelkkä keskittymiskykyä ja suoritusta parantava tekniikka vai vaatiiko sen sisäistäminen syvempää ymmärrystä itämaisesta esim. zen-buddhalaisesta metafysiikasta? Mikä ylimalkaansa on länsimaisen ja itämaisen ajatteluperinteen ero - olemmeko edes kykenevät länsimaisen perinteen käsitteistön avulla ymmärtämään meditaatioon perustuvaa mindfulnessia? Mikä on ei-käsitteellinen tietoisuus? Onko mieli -ja kehotietoisuudella eroa? Mikä on etiikan rooli mindfulnessissa? Näihin ja muihin esiinnouseviin kysymyksiin perehdymme keskustellen filosofi Timo Vuorion johdolla. Tilaisuudessa Klemolan esitelmän pääkohdat kerrataan, joten luennon kuuleminen ei ole edellytys osallistumiselle. Tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan näkemyksesi! Keskustelupiiri on avoin ja maksuton.

tiistai 2. lokakuuta 2018


Perjantaina 5.10. Tampereen Kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen-luentosarja jatkuu Timo Klemolan esitelmällä "Mitä ovat tietoisuustaidot (mindfulness)?".

Timo Klemola on Tampereen yliopiston filosofian dosentti, joka on töissään käsitellyt erityisesti eksistentiaalista fenomenologiaa, kehollisuuden filosofiaa, kehomieli-problematiikkaa ja zen-buddhalaisuutta. Hän on myös pitkän linjan japanilaisten ja kiinalaisten kamppailutaitojen harrastaja ja opettaja ja on kirjoittanut näistä teemoista toistakymmentä tietokirjaa. Hän on myös yksi suomalaisen asahi-terveysliikunnan ja somaattisen menetelmän kehittäjistä. Vuonna 2013 hän julkaisi kirjan Mindfulness – tietoisuuden harjoittamisen taito.

Luennossaan "Mitä ovat tietoisuustaidot (mindfulness)?" Klemola tarkastelee ajankohtaista mindfulness-meditaatio -ilmiötä. Tämä buddhalaiseen meditaatioon perustuva mielen harjoittamisen muoto on saanut lännessä voimakkaasti kaupallisia sovelluksia, mutta sitä käytetään myös yhtenä psykoterapian välineenä. Luennolla käsitellään, mistä ylipäätään mielen tai ”kehomielen” harjoittamisessa on kysymys, mitä siinä tarkemmin katsoen harjoitetaan, miten se tehdään ja mitä vaikutuksia sillä oletetaan olevan. Samalla käsittelyyn nousevat mielen harjoittelun historialliset, tekniset ja filosofiset perusteet. Luennolla tehdään myös muutama harjoitus, jotta kuulijat saavat pienen kokemuksen siitä, mistä luennossa puhutaan. 

Tilaisuus pidetään Pääkirjasto Metson Pihlaja-salissa klo 17.00-19.00. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!

Ilmoitus: valitettavasti Eeva Kallion esitelmä Ihmisenä oleminen -luentosarjassa perjantaina 5.10. on jouduttu peruuttamaan sairastumisen takia. Esitelmä siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Perjantain tilaisuus kuitenkin järjestetään. Uusi esitelmöitsijä ja aihe julkaistaan mahdollisimman pian.

torstai 20. syyskuuta 2018

Tampereen kriittisen korkeakoulun keskustelupiiri perjantaina 21.9. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, 4. kerros, keskustelutila Idealinna.

Mikä hyötyä on kriittisestä tutkimuksesta? Onko se vain "kaikenmaailman dosenttien" turhaa kitinää? Onko tieteellisellä tiedolla merkitystä ellei sillä ole välitöntä teknologista tai yhteiskunnallista sovellettavuutta?  Mitä voidaan ymmärtää tieteellisen perustutkimuksen yhteiskunnallisella merkityksellä? Mitä ylimalkaan "hyöty" tässä yhteydessä tarkoittaa? Professori Pertti Alasuutarin avausesitelmä ihmisenä oleminen -luentosarjassa 14.9. pureutui näihin kysymyksiin ja perjantaina 21.9. jatkamme keskustelua. Tilaisuudessa kerrataan lyhyesti Alasuutarin esitelmän pääkohdat, joten keskusteluun voi ottaa osaa vaikkei esitelmää kuullutkaan. Keskustelua vetävät filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on avoin ja vapaa kaikille. Tervetuloa!


torstai 6. syyskuuta 2018

Perjantaina 14.9. Kriittinen korkeakoulu avaa ovensa Tampereella! Paikkana toimii Pääkirjasto Metson Pihlaja-sali kello 17.00-19.00. Avaussanat esittää Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtaja Eero Ojanen. Pääpuhujana esiintyy Pertti Alasuutari aiheella "Kriittisen tutkimuksen hyödyllisyydestä".

Akatemiaprofessori ja Tampereen yliopiston sosiologian professori Pertti Alasuutari on pitkän linjan yliopistovaikuttaja. Tutkijana hän on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulottuvuuksista ja erityisesti niiden kytköksestä valtaan ja politiikkaan. Hänen kattava tieteellinen tuotantonsa käsittelee mm. arkielämää, mediatutkimusta, hallinnan ja globalisaation kysymyksiä sekä yhteiskuntatutkimuksen metodologiaa. Alkukesästä Alasuutari herätti laajempaa huomiota väkevällä ulostulollaan  (Suomen Kuvalehti) Tampereen yliopiston uudesta strategisesta linjauksesta, jonka tuloksena perustutkimus uhkaa jäädä teknologiateollisuuden intressien alle. Professori Alasuutarin esitelmä "Kriittisen tutkimuksen hyödyllisyydestä" jatkaa tätä keskustelua. Jos olet vain rahtusenkaan kiinnostunut yliopistolaitoksen nykytilasta ja tiedepoliittisesta myllerryksestä, älä missaa tätä puheenvuoroa!

Tilaisuuden ja keskustelun vetäjinä toimivat filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille. Sydämellisesti tervetuloa!


keskiviikko 5. syyskuuta 2018

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton koulutus- ja kulttuurikeskus. Päätoimipiste on Helsingissä ja sivutoimipisteet toimivat Jyväskylässä ja nyt Tampereella.

Tampereella ohjelmana on luoda uusi keskustelufoorumi, jossa akateeminen maailma ja laajempi yhteiskunnallinen mielenkiinto kohtaavat dialogisuuden hengessä. Toimintamme perustuu laajasti ymmärrettyyn akateemiseen ja tieteelliseen perinteeseen. Tavoitteemme on saattaa ihmiset keskustelemaan ihmisenä olemisen merkityksellisyydestä ja moninaisuudesta. Filosofia, humanismi ja taide voivat tarjota välineitä ihmisenä olemiselle ja hyvälle elämälle – niin toimijana, yhteisön jäsenenä kuin itsensä ilmaisijana ja kehittäjänä.

Suurelle yleisölle tarkoitettujen luentojen ja tilaisuuksien lisäksi järjestämme myös erilaisia intensiivisempiä harjoituskursseja ja keskustelutapahtumia.

Syksyn 2018 ohjelmasta


Luentosarja Ihmisenä oleminenIhmisenä oleminen on paitsi tamperelaisen Kriittisen korkeakoulun yleinen teema, myöskin suurelle yleisölle suunnattu luentosarja, jossa ihmisenä olemisen moninaisuutta tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Olemme saaneet mukaan joukon mielenkiintoisia suomalaisia asiantuntijoita jakamaan näkemyksiään omilta erikoistumisalueiltaan. 

Ihmisenä olemista tarkastellaan ensinnäkin 14.9. tutkivana olentona – akatemiaprofessori, sosiologi Pertti Alasuutari tarjoaa meille mahdollisuuden kurkistaa suomalaisen ja erityisesti tamperelaisen yliopistopolitiikan ytimeen nostaessaan tapetille kysymyksen kriittisen tutkimuksen hyödyllisyydestä.

Viisaustutkija Eeva Kallio puolestaan avaa meille 5.10. vaihtoehtoista inhimillistä maailmankatsomusjärjestelmää – taolainen metafysiikka harjoituksineen eroaa länsimaisen ihmisen perinteisistä olemassaolon käsittämistavoista.

Ihmisenä olemiseen liittyy tärkeänä osana kasvatus; kasvatusfilosofi Veli-Matti Värri vie meidät 26.10. tarkastelemaan kasvatukseen liittyviä haasteita ekokriisin aikakaudella. 

Ihminen on myös ja jopa olemuksellisesti yhteisöllinen eläin, johon politiikan tutkija ja filosofi Mikko Lahtinen perehdyttää meidät 16.11. Väinö Linnan ajatuksen ”yhteiskunta ei ole ulkopuolella vaan meissä” kautta. 

Lopuksi 7.12. ympäristöfilosofi ja tietokirjailija Ville Lähde kurkistaa ihmisenä olemisen aina askarruttaviin tulevaisuuden haasteisiin.

Ihmisenä oleminen -luentosarja tulee jatkumaan ensi keväänä uusilla mielenkiintoisilla näkökulmilla ja puhujilla. 


Keskustelupiiri Pyrkimyksemme on rakentaa uudenlaista foorumia ja vuorovaikutuspaikkaa tamperelaiseen kulttuurimaailmaan. Kaiken toimintamme päämäärä on pyrkimys keskusteluun ja dialogiiin, jossa kaikilla on oikeus ja mahdollisuus puheenvuoroon. Tätä tehtävää tukemaan on luoto Ihmisenä oleminen -luentosarjan ympärille erillinen keskustelufoorumi, joka kokoontuu aina viikkoa ennen ja jälkeen esitelmän. Vaikka esitelmätilaisuuksissa on mahdollisuus keskusteluun, usein suuremmissa yleisötapahtumissa tämä ei toteudu kovin hyvin. Juuri siksi olemme luoneet ’intiimimmän’ foorumin, jossa pienemmässä ryhmässä niin tila puheenvuoroille on suurempi kuin kynnys ottaa mukaan keskusteluun on alhaisempi. Viikkoa ennen esitelmää tapahtuvassa tilaisuudessa perehdytään esitelmän aihealueeseen sekä keskustellaan siitä alustavasti. Tämä tarjoaa myös ajatuksellisen ’lämmittelyn’ itse esitelmään (huom: ennen ensimmäistä esitelmää tätä ei järjestetä). Viikon päästä esitelmän jälkeen palataan esitelmän herättämiin ajatuksiin – usein juuri muutaman päivän ’sulattelu’ nostaa esiin kiteytyneitä ajatuksia ja herättää uusia kysymyksiä. 

Keskustelupiiriä vetävät filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. Kuten muutkaan tapahtumamme, keskustelupiiri ei tarvitse ilmoittautumista ja siihen on vapaa pääsy kaikille. Tervetuloa rohkeasti keskustelemaan! Meillä kaikilla on paitsi ajatuksia, myös ääni. Käyttäkäämme sitä!

Keskustelupiirin paikkana on Kulttuuritalo Laikku (Vanha Kirjastotalo), 4. kerros, keskustelutila Idealinna, perjantaisin klo 17.00-19.00. Alkaa 21.9.

 

Keskustelupiiri perjantaina 12.10. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros). Mitä ovat tietoisuustaidot eli i...