keskiviikko 31. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 2.11. Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna, klo17-19.

Erittäin menestyksekkään  ja inspiroivan Veli-Matti Värrin esitelmän jälkeen palaamme keskustelemaan kasvatuksesta ekokriisin aikakautena. Mitä ajatuksia jäi? Onko meillä toivoa kasvatuksen suhteen? Pystymmekö muuttamaan ajattelutapojamme, ettei tuleville sukupolville jäisi perinnöstämme täysin tekemätön tila ? Kuka voisi tehdä yhtään mitään? Me, ihmiset, kasvattajat tai kuka ylipäänsä? Ja miten? Tervetuloa keskustelemaan! Keskustelua johtaa filosofi Vesa Jaaksi.
maanantai 22. lokakuuta 2018

Perjantaina 26.10. Tampereen Kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -luentosarja jatkuu Veli-Matti Värrin esitelmällä "Kasvatus ekokriisin aikakaudella".

Veli-Matti Värri on filosofi ja kasvatustieteen professori Tampereen yliopistossa. Hänen
erityisosaamisalueitaan ovat kasvatusfilosofia ja opettajankoulutus.Värrin filosofian väitöskirja Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään käsittelee dialogista kasvatusta erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Kirja on ollut suosittu akateemisen maailman ulkopuolellakin. Väitös julkaistiin 1997 ja siitä on otettu tähän mennessä viisi painosta.

Värrin luento perustuu hänen viime viikolla julkaistuun kirjaansa Kasvatus ekokriisin aikakaudella (Vastapaino). Filosofinen kirja on kirjoitettu kasvattajille, opettajille ja kasvatusalan tutkijoille. Kulttuurikriittisenä kannanottona teos on myös maailmankatsomuksellinen puheenvuoro. Luennossaan Värri pohtii, miten toimia kasvattajana, jos ymmärtää elämänmuotomme olevan ekologisesti kestämätön. Nykyinen kasvatusjärjestelmä pitää ylikulutusta normaalina elämäntyylinä. Kasvatuksen mallina pidetään kansalaista, jonka ainoa tehtävä on olla joka hetki aiempaa tuottavampi. Ideologisena pyrkimyksenä on sitoa kasvatus- ja koulutusinstituutiot yhä tiukemmin talouden ja tuotannon välineiksi, vaikka jatkuva kulutus on ympäristön kannalta sietämätöntä. Miten tämän yhtälön voi purkaa kasvattajana? Kun kasvatuksen yhtenä tehtävänä on auttaa seuraavaa sukupolvea sisäistämään vallitsevat arvot ja sopeutumaan yhteiskunnan rakenteisiin, tämä sopeuttamistehtävä saattaa tehdä kasvatuksesta osan ekokatastrofin ongelmaa.

Värri pohtii, miten voidaan löytää viisaampi suhde luontoon ja kasvatukseen. Perimmäiset käsityksemme ihmisen ja luonnon suhteesta on ajateltava uudelleen, jotta elämä jatkuu maapallolla. Myös kasvatusajattelua on uudistettava, jotta tulevien sukupolvien elämä olisi ihmisarvoista. Kasvatusinstituutioiden tehtävät pitää kyseenalaistaa. Millaisia ihmisiä me kasvatamme? Millaiseen maailmaan? Millä edellytyksillä? Ekokriisin keskelläkin on alati ensisijaista, että lapset tarvitsevat toivoa. Siitä emme voi luopua.

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!torstai 18. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 19.10. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mitä on kasvatus ekokriisin aikakaudella? Miten toimia kasvattajana, jos ymmärtää elämänmuotomme olevan ekologisesti kestämätön? Keskustelupiirissä pureudumme kasvatuksen nykyhaasteisiin ja samalla pohjustamme Veli-Matti Värrin tulevan esitelmän (25.10)  teemaa (ks. Yle:n juttu teemastaVärrin Kasvatus ekokriisin aikakaudella -teoksen esittely). Keskustelun vetäjinä toimivat filosofit Vesa Jaaksi  ja Timo Vuorio. Tilaisuus avoin ja maksuton. Tervetuloa!

tiistai 9. lokakuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 12.10. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Mitä ovat tietoisuustaidot eli ilmiö, johon yleisesti viitataan ilmaisulla mindfulness? Timo Klemola esitelmöi 5.10. tästä aiheesta ja jatkamme keskustelua teeman ympärillä. Klemolan luennolla nousi jo esiin muutama mielenkiintoinen kysymys: onko mindfulness pelkkä keskittymiskykyä ja suoritusta parantava tekniikka vai vaatiiko sen sisäistäminen syvempää ymmärrystä itämaisesta esim. zen-buddhalaisesta metafysiikasta? Mikä ylimalkaansa on länsimaisen ja itämaisen ajatteluperinteen ero - olemmeko edes kykenevät länsimaisen perinteen käsitteistön avulla ymmärtämään meditaatioon perustuvaa mindfulnessia? Mikä on ei-käsitteellinen tietoisuus? Onko mieli -ja kehotietoisuudella eroa? Mikä on etiikan rooli mindfulnessissa? Näihin ja muihin esiinnouseviin kysymyksiin perehdymme keskustellen filosofi Timo Vuorion johdolla. Tilaisuudessa Klemolan esitelmän pääkohdat kerrataan, joten luennon kuuleminen ei ole edellytys osallistumiselle. Tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan näkemyksesi! Keskustelupiiri on avoin ja maksuton.

tiistai 2. lokakuuta 2018


Perjantaina 5.10. Tampereen Kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen-luentosarja jatkuu Timo Klemolan esitelmällä "Mitä ovat tietoisuustaidot (mindfulness)?".

Timo Klemola on Tampereen yliopiston filosofian dosentti, joka on töissään käsitellyt erityisesti eksistentiaalista fenomenologiaa, kehollisuuden filosofiaa, kehomieli-problematiikkaa ja zen-buddhalaisuutta. Hän on myös pitkän linjan japanilaisten ja kiinalaisten kamppailutaitojen harrastaja ja opettaja ja on kirjoittanut näistä teemoista toistakymmentä tietokirjaa. Hän on myös yksi suomalaisen asahi-terveysliikunnan ja somaattisen menetelmän kehittäjistä. Vuonna 2013 hän julkaisi kirjan Mindfulness – tietoisuuden harjoittamisen taito.

Luennossaan "Mitä ovat tietoisuustaidot (mindfulness)?" Klemola tarkastelee ajankohtaista mindfulness-meditaatio -ilmiötä. Tämä buddhalaiseen meditaatioon perustuva mielen harjoittamisen muoto on saanut lännessä voimakkaasti kaupallisia sovelluksia, mutta sitä käytetään myös yhtenä psykoterapian välineenä. Luennolla käsitellään, mistä ylipäätään mielen tai ”kehomielen” harjoittamisessa on kysymys, mitä siinä tarkemmin katsoen harjoitetaan, miten se tehdään ja mitä vaikutuksia sillä oletetaan olevan. Samalla käsittelyyn nousevat mielen harjoittelun historialliset, tekniset ja filosofiset perusteet. Luennolla tehdään myös muutama harjoitus, jotta kuulijat saavat pienen kokemuksen siitä, mistä luennossa puhutaan. 

Tilaisuus pidetään Pääkirjasto Metson Pihlaja-salissa klo 17.00-19.00. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!

Ilmoitus: valitettavasti Eeva Kallion esitelmä Ihmisenä oleminen -luentosarjassa perjantaina 5.10. on jouduttu peruuttamaan sairastumisen takia. Esitelmä siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Perjantain tilaisuus kuitenkin järjestetään. Uusi esitelmöitsijä ja aihe julkaistaan mahdollisimman pian.