keskiviikko 29. tammikuuta 2020

Keskustelua metafysiikan inhimillisestä merkityksestä

Perjantaina 31.1. palaamme  Ihmisenä oleminen -sarjassa pohtimaan metafyysisen ajattelun inhimillistä merkitystä ja erityisesti keskustelemaan ajatuksista, jotka Jani Hakkaraisen aiheesta pitämä luento herätti.

Hakkarainen esitti kolme väitettä, miksi metafysiikka on inhimillisesti merkityksellistä: (1) oleminen on meille ihmisille mitä tutuinta ja konkreeettisinta olemassaolon tuntomme kautta; (2) ilman ainakin joitakin taustaoletuksia tahdonvapauden metafyysisestä ongelmasta ei voida kunnolla käsitellä moraalisen vastuun eettistä ongelmaa; (3) emme kykene ymmärtämään maailmaa tekemättä (tausta)oletuksia olevasta, sen luonteesta, perustasta, muodoista ja kategorioista. Tämä pätee esim. erityistieteisiin. Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista esiin nousseista ajatuksista! Tilaisuudessa kerrataan Hakkaraisen esitelmän keskeiset kohdat, joten luennon todistaminen ei ole välttämätön ehto keskusteluun osallistumiselle.

Paikkana Kulttuuritalo Laikku, Kokoushuone Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio.

tiistai 28. tammikuuta 2020

Uutta Tampereen kriittisessä korkeakoulussa! Nyt ei tarvitse raahautua Tampereen Keskustorin kupeeseen, vaan tämän kurssin voi suorittaa kätevästi kotoakin käsin. Paikkoja rajoitetusti, joten varaa nopeasti omasi!  AJATTELUN TAIDOT
työpaja

Kaipaako ajattelusi uusia uria? Kiinnostaako sukeltaa syvemmälle mielesi malleihin ? Haluatko löytää uusia näkökulmia itseesi ja ajatteluusi?

Tule mukaan Ajattelun Taidot -työpajaan, jossa harjoitellaan erilaisten tehtävien avulla argumentaatiota, kysymysten tekemistä, analysointia ja tulkintaa. Ja ällös säikähdä, kyse ei ole logiikan peruskurssista vaikka loogisesti ajattelemaan asettaudutaankin. Työpajan tavoitteena on harjoittaa taitoja, joiden avulla omaa ajatteluaan oppii tarkastelemaan sokraattisesta itsensä tuntemisen näkökulmasta. Teoreettisena taustana on filosofian praktiikan menetelmät, joista lähinnä sovelletaan Oscar Brenifierin metodeja ajattelun harjoittamiseen.

Osallistuaksesi et tarvitse mitään ennakkotietämystä tai osaamista filosofiasta, sen sijaan tarvitset tietokoneen, toimivan netin ja nettikameran; työpaja toteutetaan verkossa konferenssipuhelun kautta. Ennen jokaista istuntoa osallistujille lähetetään linkki zoom-alustalle, jossa työpaja pidetään. Tehtävät tehdään google-docin yhteisen työkirjaan, jotta muutokset näkyvät kaikille.

Työpajan vetäjänä toimii filosofian maisteri ja -praktikko Merja Tikka.

8 kertaa keskiviikkoisin 26.2-15.4.2020 klo 18.00-19.30
Hinta: 59e

Ilmoittautuminen sähköpostilla: tikka.me@gmail.com

maanantai 27. tammikuuta 2020

Suuret kiitokset 

Jani Hakkaraiselle hienosta ja selkeästä esitelmästä haastavasta aiheesta sekä runsaslukuisalle yleisöllemme mielenkiinnosta viime perjantain tapahtumassa Ihmisenä oleminen -sarjassa!

Jatkamme metafysiikan inhimillisen merkityksen avaamista vielä yhden keskustelutilaisuuden verran tulevana perjantaina.

maanantai 20. tammikuuta 2020

Metafysiikan inhimillinen merkitys

Perjantaina 24.1. Ihmisenä oleminen -sarjassa Jani Hakkarainen esitelmöi otsikolla Metafysiikan inhimillinen merkitys.

Mitä on metafysiikka? Onko se jotakin mystistä, kenties uskontoa? Mikä on sen inhimillinen merkitys? Tuskin on toista filosofian osa-aluetta, jonka luonteesta, merkityksestä ja legitimiteetistä filosofit ovat yhtä paljon kiistelleet ja kiistelevät yhä. Filosofian tutkija Jani Hakkarainen esittää puheenvuorossaan erään vastauksen näihin kysymyksiin. Vastaus ottaa innoitusta Aristoteleelta, joka Metafysiikka-teoksessaan lausui, että ensimmäinen filosofia tutkii ”olevaa olevana”. Metafysiikka tarkastelee siis olevaa, kaikkea mikä on, sikäli kuin se on tai on olemassa. Metafysiikan keskeisiä ongelmia ovatkin olevan luonto, perusta ja yleisimmät luokat eli kategoriat sekä niihin liittyvät erityisemmät kysymykset kuten vapaa tahto. Esimerkiksi tahdonvapauden ongelmaa emme kykene tarkastelemaan ilman vähintään alustavaa ymmärrystä siitä, mitä tapahtumat ovat. Teot, joita tahdomme, näyttävät olevan tapahtumia. Tapahtumat puolestaan ovat mahdollisesti eräs olevan kategoria. Olevan kategorisointi ja siten metafysiikka on siis ainakin inhimilliselle ymmärrykselle välttämätöntä jopa siinä tapauksessa, että kiellämme esimerkiksi tahdonvapauden todellisuuden. Me ihmiset emme kykene ymmärtämään maailmaan tekemättä (tausta)oletuksia olevan kategorioista ja luonteesta eli metafysiikasta.

Dosentti Jani Hakkarainen on Tampereen yliopiston filosofian yliopistonlehtori. Tutkimuksessa hän on erikoistunut David Humen (1711-1776) teoreettiseen filosofiaan ja metafysiikkaan, joista hän on julkaissut sarjan tieteellisiä artikkeleita, suomeksi mm. Ajatuksessa: https://journal.fi/ajatus/article/view/67644. Metafysiikassa Hakkarainen on tutkinut erityisesti ominaisuuksia ja relaatioita sekä itse metafysiikan luonnetta ja tutkimuskohdetta: https://philpeople.org/profiles/jani-hakkarainen.

Tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Laikun luentosalissa (2. krs), klo 18-20. Puheenjohtajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!

perjantai 17. tammikuuta 2020

Ihmisenä oleminen -sarjan kevään 2020 ohjelma on luettavissa tästä. Tietoja täsmennetään ja täydennetään vielä myöhemmin (mm. yksi aihekokonaisuus lisätään huhtikuulle). Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!

maanantai 13. tammikuuta 2020

Metafysiikan merkitys

Hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä!

Ihmisenä oleminen -sarjassa aloitamme vuoden 2020 perimmäisten filosofisten kysymysten parissa. Metafysiikka on filosofisen ajattelun ydinaluetta - tutkimusalana se on kiistelty, mutta meillä kaikilla on metafyysisiä uskomuksia todellisuuden luonteesta, tiedostammeko tätä tai ei. Filosofi Immanuel Kant on todennut, että metafyysisten kysymysten pohtiminen lienee ihmisen luonnollinen taipumus: me haluamme ymmärtää ja tulkita todellisuuden luonnetta, mitä on olemassa ja mikä on todellista. Aistikokemus toki antaa meille luotettavan tiedon lähteen ja tieteellinen tutkimus siihen perustuvan maailmankuvan, mutta onko tässä kaikki? Mitä uskomme ja mitä todella on olemassa? Mitä merkitystä metafyysisellä tiedolla ja ymmärryksellä on itsellemme?

Lähestymme näitä kysymyksiä otsikon Metafysiikan merkitys alla kolmessa eri tilaisuudessa:

17.1. Keskustelua aihepiiristä 
24.1. Asiantuntijapuheenvuoro: Jani Hakkarainen
31.1. Keskustelua esitelmästä

Aloitamme siis avoimella keskustelutilaisuudella perjantaina 17.1. klo 18-20. Paikkana Kulttuuritalo Laikku, kokoustila Syrjä. Keskustelua johtavat filosofit Timo Vuorio ja Merja Tikka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan olevan perimmäisestä luonteesta ja muista metafyysisistä kysymyksistä - ja siitä onko näissä mitään mieltä!


----

Ihmisenä oleminen -sarjan kevään 2020 koko ohjelma julkaistaan parin päivän sisällä. Luvassa on paljon mielenkiintoisia aiheita ja puhujia!