maanantai 23. joulukuuta 2019

Suuret kiitokset kuluneesta syksystä tilaisuuksiimme osallistuneille! Jatkamme jälleen ensin vuoden puolella. Ihmisenä oleminen -sarja jatkuu uusin mielenkiintoisin aihein ja esitelmöitsijöin. Tämän lisäksi Tampereen kriittinen korkeakoulu tarjoaa keväällä myös uudenlaista opetus- ja tapahtumasisältöä. Kevään ohjelma julkaistaan vuodenvaihteessa.

keskiviikko 18. joulukuuta 2019


Keskustelua Ayn Randista, kapitalismista ja ihmisyydestä

Perjantaina 20.12. pidämme syksyn 2019 viimeisen tilaisuuden Ihmisenä oleminen -sarjassa. Jatkamme yleisellä keskustelulla aiheesta Kapitalismi ja ihmisyys ja erityisesti palaamme Jussi Jalosen luennon "Ayn Rand ja kapitalistinen unelma vapaudesta" herättämiin ajatuksiin.

Randin vaikutusvaltainen ajattelu on epäilemättä johdonmukaista ja erityisesti tinkimätöntä pyrkiessään luomaan eettismoraalista oikeutusta voitontavoitteluun perustuvalle kapitalismille. Mutta kuinka filosofisesti ja inhimillisesti kestävällä pohjalla hänen libertalistinen utopiansa lepää? Seuraako esimerkiksi valtion roolin minimoinnista yksilönvapauden oikeuksiinsa pääseminen paitsi talouselämän myös sivistyksen kentällä? Kuinka käy tieteen ja kulttuurin rahoituksen, vai onko myös näiden noudatettava strategiassaan taloudellista hyötyajattelua? Tai kuinka realistinen on ajatus moraalisesti hyveellisestä 'sankariyrittäjästä', jonka  'egoistista' oman edun tavoittelua ei rajoita kuin lainsäädäntö? Tilaisuudessa kerrataan Jalosen luennon pääkohdat, joten luennon kuuleminen ei ole välttämätön este keskustelutilaisuuteen osallistumiselle.

Paikkana Kulttuuritalo Laikku, kokoushuone Syrjä, klo 18-20. Keskustelua vetävät totutusti filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tervetuloa!

maanantai 16. joulukuuta 2019

Suuret kiitokset Jussi Jaloselle ja yleisölle hienosta tilaisuudesta perjantaina! Jälkipyykit varmasti ajatuksia herättäneen luennon annista sekä kapitalismin suhteesta ihmisyyteen pidämme vielä ensi perjantaina.

Kuva: Martti Tryyki

maanantai 9. joulukuuta 2019

Ayn Rand ja kapitalistinen unelma vapaudesta

Ayn Rand 1940. Kuva: Talbot.
Perjantaina 13.12. Ihmisenä oleminen -sarja jatkuu aiheen Kapitalismi ja ihmisyys parissa. Asiantuntijaluennon esittää Jussi Jalonen otsikolla Ayn Rand ja kapitalistinen unelma vapaudesta.

FT Jussi Jalonen on historiantutkija Tampereen yliopistolta, joka on kirjoittanut kirjoja mm. talvisodasta. Hänen uusin kirjansa Ayn Rand - Kapitalismin valtiatar (Gaudeamus 2019) käsittelee Randin kautta kapitalismia ja sen filosofisia ja aatehistoriallisia taustoja.

Venäläinen mutta Yhdysvaltoihin muuttanut kirjailija ja filosofi Ayn Rand (1905-1982) puhuttaa lukijoita ja puhututtaa yleisöä myös nykypäivänä. Randin kapitalismille myönteinen, mutta sosiaalisesti konservatiivinen filosofia on tehnyt hänestä niin oikealla kuin vasemmalla karikatyyrin, johon viitataan hänen tuotantoaan ja ajatteluaan juuri tuntematta. Jalosen teos täydentää merkittävällä tavalla Randia koskevaa suomalaista tietokirjallisuutta. Esitelmässä herätellään kysymyksiä, mitä annettavaa Randilla on modernille yhteiskunnalliselle keskustelulle.

Jussi Jalonen on vuoden tieteentekijä 2018. Hän kirjoittaa myös aktiivisesti yliopistopolitiikasta ja historiasta blogissaan Historiantutkijan näkötorni: https://jo.jalonen.wordpress.com/

Tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Laikun luentosalissa (2. krs), klo 18-20. Puheenjohtajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!


tiistai 3. joulukuuta 2019

Kapitalismi ja ihmisyys

Ihmisenä oleminen -sarjan syksyn 2019 viimeisessä aihekonaisuudessa tarkastelemme kapitalismin suhdetta ihmisyyteen.

'Kapitalismi' on itsessään historiallisesti värittynyt käsite, joka herättää voimakkaita tuntoja niin puolesta kuin vastaan. Talousjärjestelmänä (kapitalistinen merkkinatalous) se on ollut voittoisa ja noussut hegemoniseen asemaan erityisesti länsimaisissa liberaaleissa demokratioissa, kuten Suomessa, ja joiden yleisen elintason se on nostanut ennennäkemättömiin sfääreihin. Kuitenkin jopa sen talousteoreettiset puolustajat, poliittiset kannattajat ja yritysmaailman edustajat ovat kasvavassa määrin alkaneet tunnistaa sen puutteita: räjähdysmäisesti kasvava taloudellinen eriarvoisuus, kaupan monopolisoituminen, kykenemättömyys reagoida ilmaston muutokseen - kapitalismin on nähty jopa asettavan uhkan liberaalille demokratialle. Kuinka ihmisyys asettuu suhteessa kapitalismiin? Voiko yksityisesti motivoitunut voiton tavoittelu tähdätä yleiseen hyvään? Toteuttaako kapitalismi jotain tiettyä, luonnon sanelemaa lajityypillistä 'ihmisyyttä'? Kuinka eettiset kysymykset kuten yksilön vapaus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus asettuvat tähän?

Aloitamme aiheen  Kapitalismi ja ihmisyys purkamisen yleisellä keskustelutilaisuudella. Se on poikkeuksellisesti torstaina 5.12. (jätämme perjantain Itsenäisyyspäivän juhlintaan). Paikkana Kulttuuritalo Laikku, Kokoustila Syrjä (4.krs), klo 18-20. Keskustelua vetävät filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on vapaa ja maksuton.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti!