tiistai 29. lokakuuta 2019


Filosofi Reijo Wilenius 22.4.1930-26.10.2019

Osana merkittävää elämäntyötään filosofian ja kasvatuksen alueilla, Reijo Wilenius muistetaan myös Kriittisen korkeakoulun perustajana ja keskeisenä vaikuttajana ja toimijana vuosien varrella.

Hänen muistoaan ja henkistä perintöään kunnioittaen

Tampereen Kriittinen Korkeakoulu


Oppineen osa ja osattomuus

Perjantaina 1.11. Ihmisenä oleminen -sarjassa jatkamme teeman Oppineisuuden merkitys tarkastelua. Asiantuntijaluennon pitää tutkija Tapani Laine otsikolla Oppineen osa ja osattomuus.

Oppineisuuden ja sivistyksen kohtalo herättää aiheellisesti huolta. Tapani Laine hahmottelee esityksessään tätä kolmen eurooppalaisen tapausesimerkin taustaa vasten. 1. Tutkiskellaan ensin miten sivistysliikkeen alkuvaiheessa Fichte ja muut jenalaiset muotoilivat oppineen tehtävän ja kutsumuksen – ja mitä siitä seurasi. Oppinut ei ole ihmishengen lainsäätäjä vaan historiografi, mutta millainen ja onko suomalainen sivistystraditio ollut osa tätä pyrkimystä. 2. Katsotaan seuraavaksi eurooppalaisen sivistyksen ja sivilisaation kariutumista 1900-luvulla, erityisesti Saksassa 30-luvulla. Tätä valottaa vastakohtapari Husserl ja Shestov. Kumpaakin huolestutti eurooppalaisen ihmisyyden kriisi. Riittivätkö filosofian välineet avaamaan elämän maailmaa kun edessä oli dilemma: sivistys vai barbaria. 3. Pohditaan tämän jälkeen, millaista on barbarian jälkeen yritys palauttaa sivistys ja oppineisuus. Näkökulman tarjoaa georgialainen filosofi Mamardashvili ja hänen ponnistelunsa sekä huolensa sivilisaation perusteiden luhistumisesta ja antropologisen katastrofin uhkasta.

Tapani Laine on pitkän linjan filosofi, joka on toiminut erilaisissa intellektuellin tehtävissä koti- ja ulkomailla. Hän on kiinnostunut niin klassisesta sivistyksestä kuin nykymaailman ilmiöistä. Laine johtaa kansainvälistä Mamardashvili-tutkimuksen verkostoa.

Tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Laikun luentosalissa klo 18-20. Juontajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa mukaan!  

maanantai 21. lokakuuta 2019

Oppineisuuden merkitys

Kaataako oppi ojaan? Ei vanhan sanonnan mukaan pitäisi, mutta kuinka oppineisuuden ja ns. lukeneisuuden arvostuksen ja merkityksen laita on tätä nykyä? Toki tehostettua koulutusta ja tutkintoja arvostetaan ja korostetaan jopa itseisarvoisesti, mutta onko sijaa syvemmälle asioihin perehtymiselle, tietämykselle ja ymmärrykselle, jolla välttämättä ei ole nopeasti ulosmitattavaa hyötyä? Onko kyse vain "kaiken maailman dosenttien" puuhastelusta tai "turhasta kirjaviisaudesta"? Mitä oppineisuus ylimalkaan tarkoittaa? Näitä kysymyksiä alamme pohtia Ihmisenä oleminen -sarjan syksyn toisen teeman eli Oppineisuuden merkitys parissa.

Aloitamme avoimella keskustelutilaisuudella perjantaina 25.10. Paikkana Kulttuuritalo Laikku, kokoustila Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelun vetäjinä toimivat filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tervetuloa!

keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Perjantaina 18.10. palaamme vielä Ihminen ja vapaus -teemaan. Esitelmässään "Mitä on poliittinen vapaus?" Sami Syrjämäki perehdytti meidät vapauden käsitteen kahteen eri puoleen: sen negatiiviseen ja positiiviseen merkitykseen.  Negatiivisessa merkityksessä vapaus on esteiden ja pakotteiden poissaoloa. Positiivisessa merkityksessä vapaus tarkoittaa ihanteen tai ideaalin läsnäoloa. Syrjämäki nosti esiin vielä kolmannenkin vapauskäsityksen, negativiseen käsityksen alaan kuuluvan ns. tasavaltaisen vapauden, joka perustuu herruuden poissaoloon. Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista esitelmän nostattamista ajatuksista!

Paikkana Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä, klo 18-20. Keskustelua vetävät filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio.
Kiitokset luennoitsija Sami Syrjämäelle ja yleisöllemme viime perjantain tapahtumassa Ihmisenä oleminen -sarjassa! Palaamme Syrjämäen esitelmään ja vapauden teemaan vielä ensi perjantaina (18.10.) järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

Vapautuneita tunnelmia onnistuneen illan jälkeen. Sami Syrjämäki (kesk) Kriittisen filosofien Vesa Jaaksin ja Timo Vuorion seurassa. Kuva: Martti Tryyki.

sunnuntai 6. lokakuuta 2019

Mitä on poliittinen vapaus?

Perjantaina 11.10. Ihmisenä oleminen -sarjassa pidetään syksyn ensimmäinen esitelmä. Aiheen Ihminen ja vapaus asiantuntijapuheenvuoron esittää Sami Syrjämäki otsikolla Mitä on poliittinen vapaus?

Vapaudella on positiivinen kaiku. Kukapa ei haluaisi olla vapaa ja edistää vapauden politiikkaa? Kaikista maista löytyy poliitikkoja, jotka kertovat olevansa vapauden asialla. Mutta mistä puhumme, kun puhumme vapaudesta? Vapauden käsitteellä on historiansa ja yhä edelleenkin sillä tarkoitetaan eri asioista puhujasta riippuen. Esitelmässään Syrjämäki esittelee vapauden eri merkityksiä ja käy läpi erilaisia vapauteen liittyviä kysymyksiä.

FT Sami Syrjämäki on toimittanut lukemiston Vapaus (niin&näin-kirjat, 2018), joka sisältää klassisia kirjoituksia vapaudesta 1600-luvulta alkaen tähän päivään. Nykyään Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa työskentelevä Syrjämäki toimi pitkään niin&näin–lehden toimituksessa. Hän on kirjoittanut vapaudesta sekä sananvapaudesta muun muassa Logos ensyklopediaan (ks.  "Berlin vapaudesta" ja "Poliittinen vapaus") ja niin&näin–lehteen (ks. "Vapaus teoriassa ja käytännössä" ja "Vapauden kesäkoulu: liberaalipoliitikot pulpetissa". Hän on tutkinut vapauden käsitehistoriaa myös filosofian alan väitöskirjassaan. Syrjämäen ajatuksia vapaudesta voi kuunnella myös Yle:n Kulttuuricocktail-ohjelmassa.

Tilaisuus järjestetään Kulttuuritalo Laikun luentosalissa klo 18-20. Juontajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton. Sydämellisesti tervetuloa!

tiistai 1. lokakuuta 2019

Hyvää syksyä kaikille!

Tampereeen kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -sarja jatkuu jälleen!  Syksyllä 2019 pidetään neljä asiantuntijaesitelmää sekä perinteiseen tyyliin näitä tukevat keskustelutilaisuudet aina viikkoa ennen ja jälkeen esitelmien. Tarkastelemme inhimillisen olemassaolon moninaisuutta mm. vapauden, sukupuolisuuden ja historiallisuuden näkökulmista. Katso syksyn koko ohjelma tästä.

Perjantaina 4.10. aloitamme aiheen Ihminen ja vapaus merkeissä. Vapaus on yksi inhimillisen kulttuurin tärkeimmistä arvoista, ellei tärkein. Erityisesti länsimaisessa kulttuurissa ajatuksen ja mielipiteen vapaus on perusoikeutemme, johon mm. toimiva demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä perustuu. Mitä rajoituksia vapauteen kuitenkin kuuluu? Kuinka vapaus ja vastuu suhtautuvat toisiinsa? Toteutuuko yhteiskunnassamme vapaus? Mitä ylimalkaan ymmärrämme vapauden käsitteellä? Tervetuloa keskustelemaan vapaassa ilmapiirissä näistä ja muista vapauden käsitteeseen, sen ilmentymiin ja käytäntöihin liittyvistä kysymyksistä! Keskustelulla alustamme Sami Syrjämäen asiantuntijaluentoa aiheesta 11.10.

Paikkana Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä (4 krs), klo 18-20. Keskustelua johtavat tuttuun tyyliin Kriittisen korkeakoulun filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on maksuton ja (aiheen mukaisesti) vapaa kaikille. Vielä kerran: tervetuloa jakamaan ajatuksia!