Syksyn 2018 ohjelma

 

IHMISENÄ OLEMINEN

Luentosarja syksy 2018

 Toteutunut ohjelma:


14.9. Tutkiva ihminen
Pertti Alasuutari: Kriittisen tutkimuksen hyödyllisyydestä

5.10. Ihminen ja toinen järjestys
Timo Klemola: Mitä ovat tietoisuustaidot (mindfulness)?

26.10. Ihmisen kasvatus
Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin aikakaudella

16.11. Ihminen ja yhteiskunta
Mikko Lahtinen: Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä

7.12. Ihmisen tulevaisuus
Ville Lähde: Ihmisen tulevaisuus 


Luennoitsijoiden sekä luentojen sisällön esittelyt ovat luettavissa ajankohtaista-sivun menneistä päivityksistä vuodelta 2018. Samoin luentojen aihepiirejä käsittelevien keskustelutilaisuuksien kuvaukset ovat luettavissa sieltä.
Luentosarjan alkuperäinen ohjelma


Luentosarja Ihmisenä oleminenIhmisenä oleminen on paitsi tamperelaisen Kriittisen korkeakoulun yleinen teema, myöskin suurelle yleisölle suunnattu luentosarja, jossa ihmisenä olemisen moninaisuutta tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Olemme saaneet mukaan joukon mielenkiintoisia suomalaisia asiantuntijoita jakamaan näkemyksiään omilta erikoistumisalueiltaan.

Ihmisenä olemista tarkastellaan ensinnäkin 14.9. tutkivana olentona – akatemiaprofessori, sosiologi Pertti Alasuutari tarjoaa meille mahdollisuuden kurkistaa suomalaisen ja erityisesti tamperelaisen yliopistopolitiikan ytimeen nostaessaan tapetille kysymyksen kriittisen tutkimuksen hyödyllisyydestä. (Pääkirjasto Metso, Pihlaja-sali, klo 17-19)

Viisaustutkija Eeva Kallio puolestaan avaa meille 5.10. vaihtoehtoista inhimillistä maailmankatsomusjärjestelmää – taolainen metafysiikka harjoituksineen eroaa länsimaisen ihmisen perinteisistä olemassaolon käsittämistavoista. (Pääkirjasto Metso, Pihlaja-sali, klo 17-19)

Ihmisenä olemiseen liittyy tärkeänä osana kasvatus; kasvatusfilosofi Veli-Matti Värri vie meidät 26.10. tarkastelemaan kasvatukseen liittyviä haasteita ekokriisin aikakaudella. (Kulttuuritalo Laikku, luentosali, klo 17-19)

Ihminen on myös ja jopa olemuksellisesti yhteisöllinen eläin, johon politiikan tutkija ja filosofi Mikko Lahtinen perehdyttää meidät 16.11. Väinö Linnan ajatuksen ”yhteiskunta ei ole ulkopuolella vaan meissä” kautta. (Kulttuuritalo Laikku, luentosali, klo 17-19)

Lopuksi 7.12. ympäristöfilosofi ja tietokirjailija Ville Lähde kurkistaa ihmisenä olemisen aina askarruttaviin tulevaisuuden haasteisiin. (Kulttuuritalo Laikku, luentosali, klo 17-19)


Ihmisenä oleminen -luentosarja tulee jatkumaan ensi keväänä uusilla mielenkiintoisilla näkökulmilla ja puhujilla.

 

Keskustelupiiri Pyrkimyksemme on rakentaa uudenlaista foorumia ja vuorovaikutuspaikkaa tamperelaiseen kulttuurimaailmaan. Kaiken toimintamme päämäärä on pyrkimys keskusteluun ja dialogiiin, jossa kaikilla on oikeus ja mahdollisuus puheenvuoroon. Tätä tehtävää tukemaan on luoto Ihmisenä oleminen -luentosarjan ympärille erillinen keskustelufoorumi, joka kokoontuu aina viikkoa ennen ja jälkeen esitelmän. Vaikka esitelmätilaisuuksissa on mahdollisuus keskusteluun, usein suuremmissa yleisötapahtumissa tämä ei toteudu kovin hyvin. Juuri siksi olemme luoneet ’intiimimmän’ foorumin, jossa pienemmässä ryhmässä niin tila puheenvuoroille on suurempi kuin kynnys ottaa mukaan keskusteluun on alhaisempi. Viikkoa ennen esitelmää tapahtuvassa tilaisuudessa perehdytään esitelmän aihealueeseen sekä keskustellaan siitä alustavasti. Tämä tarjoaa myös ajatuksellisen ’lämmittelyn’ itse esitelmään (huom: ennen ensimmäistä esitelmää tätä ei järjestetä). Viikon päästä esitelmän jälkeen palataan esitelmän herättämiin ajatuksiin – usein juuri muutaman päivän ’sulattelu’ nostaa esiin kiteytyneitä ajatuksia ja herättää uusia kysymyksiä. 

Keskustelupiiriä vetävät filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. Kuten muutkaan tapahtumamme, keskustelupiiri ei tarvitse ilmoittautumista ja siihen on vapaa pääsy kaikille. Tervetuloa rohkeasti keskustelemaan! Meillä kaikilla on paitsi ajatuksia, myös ääni. Käyttäkäämme sitä!

Keskustelupiirin paikkana on Kulttuuritalo Laikku (Vanha Kirjastotalo), 4. kerros, keskustelutila Idealinna, perjantaisin klo 17.00-19.00. Alkaa 21.9.