tiistai 25. helmikuuta 2020

Henkinen kasvu ja sen rajat

Ihminen haluaa kasvaa. Mutta onko kasvulla rajansa? Luonnonvarojen hyväksikäyttöön perustuvassa talouskasvussa seinä on tullut jo vastaan. Hyväksymme me tätä tai ei, niin ulkoisella hyvällä on rajansa. Mutta kuinka laita on sisäisen maailmamme kanssa? Ilmaisulla 'henkinen kasvu' viitataan tätä nykyä erilaisiin itsensä kehittämisen ja mielen hallinnan tekniikoihin (esim. mindfulness), mutta perinteisesti se tarkoittaa sivistymistä, johon humanistinen kulttuuri (tiede, taide, filosofia) tähtää. Mistä tässä on kysymys, ja onko henkisellä kasvulla rajoja - asettaako oma ihmisluontomme samanlaisia rajotteita kuin luonto materiaalisen hyvän tavoittelemisessa?

Ihmisenä oleminen -sarjassa lähestymme aihetta Henkinen kasvu ja sen rajat kolmessa eri tilaisuudessa:

28.2. Keskustelua aihepiiristä
6.3.   Severi Hämäri: Kasva ja sivisty - inhimillisissä rajoissa
13.3. Keskustelua esitelmästä

Aihepiiri kuuluu likeisesti Kriittisen korkeakoulun omaan historiaan: filosofi Reijo Wileniuksen johdolla ja innoittamana Kriittinen korkeakoulu pohti erityisesti 1970- ja 80-luvuilla henkiseen kasvuun liittyviä kysymyksiä ja sen mahdollisuuksia. Asiantuntijapuheenvuorossaan Kriittisen korkeakoulun nykyinen puheenjohtaja Severi Hämäri päivittää kriittisin huomioin nämä aikanaan uraauurtavat pohdinnat 2020-luvulle.

Aloitamme perjantaina 28.2. avoimella keskustelutilaisuudella. Paikkana Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua vetää filosofi Timo Vuorio. Tervetuloa mukaan keskustelemaan henkiseen kasvuun liittyvistä kysymyksistä!

torstai 20. helmikuuta 2020

Vielä ehtii mukaan ainutlaatuiseen Ajattelun taidot -työpajaan! Kurssi alkaa keskiviikkona 26.2. Muuta ei tarvita kuin kotikone, rohkea mieli ja halu kehittää omaa ajatteluaan. Linkki tästä.

keskiviikko 19. helmikuuta 2020

Tampereen kriittinen korkeakoulu yhteistyössä Puistofilosofian kanssa on mukana myös ottamassa varaslähtöä Tampereen elokuvajuhlille. Tervetuloa mukaan!Keskustelua etiikasta, arvoista ja elämän hyväksymisestä

Perjantaina 21.2. jatkamme Ihmisenä oleminen -sarjassa keskustelua aiheesta Etiikka ja ihmisyys. Esitelmässään "Arvoista ohjautuvan etiikan ja elämän hyväksymisen dilemma" Marika Enwald jakoi elämänfilosofisen ajattelun jännitteeksi kahden erilaisen mallin välillä: yhtäältä perinteisessä moraalifilosofiassa korostetaan arvojen merkitystä elämämme johtotähtenä: toimimme tai meidän pitäisi toimia eettisten arvojemme mukaan. Toisaalta, tälle vastakkaisena elämänfilosofiana (mm. stoalaisuus, mindfulness), voimme hyväksyä elämän ja maailman sellaisena kuin se on ja kehittää omaa suhtaumistamme niihin. Enwaldin mukaan tässä ei kuitenkaan ole periaatteellista ongelmaa - omassa elämässämme me voimme harjoittaa niitä molempia.

Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista Enwaldin esitelmän herättämistä ajatuksista! Paikkana Kulttuuritalo Laikun Kokoustila Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio.

maanantai 17. helmikuuta 2020

Kuva: Martti Tryyki
Lämpimät kiitokset

Marika Enwaldille hienosta esitelmästä ja salin täyttäneelle yleisöllemme innostuneesta osallistumisesta viime perjantaina Ihmisenä oleminen -sarjassa! Kiitos myös Kulttuuritalo Laikulle hienosti järjestetystä ystävänpäivätapahtumasta, jonka mukana saimme olla.

Jatkamme aiheesta Etiikka ja ihmisyys vielä tulevana perjantaina keskustellen.

maanantai 10. helmikuuta 2020

Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma

Perjantaina 14.2. jatkammme Ihmisenä oleminen -sarjassa haastavan aihepiirin Etiikka ja ihmisyys tarkastelua. Marika Enwald esitelmöi aiheesta otsikolla Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma.

Tänä päivänä monessa yhteydessä korostetaan arvojen merkitystä hyvän, mielekkään ja onnellisen elämän tavoittelussa (mm. Martin Seligmanin empiiriset tutkimukset onnellisuudesta). Samaan aikaan psykologian alalla on tehty empiirisiä tutkimuksia onnellisuudesta (esim. Mindfulness-ajattelutavasta), joiden mukaan arvostelematon ja elämänhyväksyvä asenne on tie elämän hyvään ja mielekkääseen kokemiseen. Kyseessä on vanha, etiikan ja ihmisyyden dilemma: missä määrin eettinen, arvoja painottava näkökulma rajoittaa elämän laaja-alaisempaa kokemista. Esimerkiksi Friedrich Nietzsche on todennut, että etiikka on elämälle vierasta ja hän kannatti kaikelle elämälle ”kyllä”-sanovaa elämänasennetta. Toisaalta Aristoteles aikoinaan määritteli etiikan keskeiseksi tehtäväksi selvittää miten ihminen yhteisön jäsenenä voi saavuttaa kestävän onnellisuuden, toteuttaessaaan yhteiskunnallisia arvoja käytännössä. Enwaldin esitelmän tarkoituksena on herätellä keskustelemaan etiikasta, arvoista, onnellisuudesta ja elämän kokemisesta merkityksellisenä.

Filosofian tohtori Marika Enwald on toiminut Tampereen yliopistossa filosofian tutkijana ja tuntiopettajana vuodesta 1996 lähtien sekä pitänyt vuodesta 2009 lähtien elämäntaitoon ja ihmisenä kasvuun liittyviä kursseja mm. Tampereen seudun työväenopistolla ja Valkeakoski-opistolla. Hän on tehnyt väitöskirjan Jacques Derridan filosofiasta. Enwaldin kiinnostuksen kohteita filosofiassa ovat etiikka, yhteiskuntatiede ja kirjallisuuden filosofia.

Tapahtuma järjestetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4, Tampere) Luentosalissa klo 18-20. Avoimen ja maksuttoman tilaisuuden juontaa filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on osa Kulttuuritalo Laikun Ystävänpäivä-tapahtumaa. Katso tapahtuman koko ohjelma tästä.

Sydämellisesti tervetuloa!

tiistai 4. helmikuuta 2020

Etiikka ja ihmisyys

Huomenna, kuolemani jälkeen, saattaa käydä niin, että jotkut lämmittävät fasismin uudelleen, ja toiset... antavat näiden onnistua tässä. Tuolla hetkellä fasismista tulee totuus ihmisestä ja sitä pahempi heille. Todellisuudessa näet asiat ovat siten, miten ihmiset ovat päättäneet niiden olla.
Näillä filosofi Jean-Paul Sartren pelottavilla sanoilla on erityisen puhutteleva merkitys näinä "totuudenjälkeisinä" aikoina, jolloin "valeuutiset" hämärtävät käsityksiämme oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Sartren sanat kuitenkin muistuttavat ihmisyyden ja moraalisuuden sattumanvaraisuudesta: vaikka kuinka herkkä moraalinen kompassimme on, siihen ei pidä suhtautua annettuna, vaan tehtävämme on niin huolehtia siitä kuin kehittää sitä. Mutta kuinka vahvalla pohjalla etiikkamme lepää? Onko etiikka universaalia? Onko moraalifilosofiasta apua aikamme ongelmiin? Mitä etiikka ylimalkaan on?

Jatkamme siis Ihmisenä oleminen -sarjassa suurilla filosofisilla teemoilla. Tarkastelemme haastavaa aihetta Etiikka ja ihmisyys kolmessa eri tilaisuudessa:

7.2.   Keskustelua aihepiiristä
14.2. Marika Enwald: Arvoista käsin ohjautuvan elämän ja elämän hyväksymisen dilemma
21.2. Keskustelua esitelmästä

Aloitamme siis avoimella keskustelutilaisuudella perjantaina 7.2. klo 18-20. Paikkana Kulttuuritalo Laikun Kokoustila Syrjä. Keskustelua vetää filosofi Timo Vuorio.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan etiikan nykypäivän haasteista!