maanantai 22. lokakuuta 2018

Perjantaina 26.10. Tampereen Kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -luentosarja jatkuu Veli-Matti Värrin esitelmällä "Kasvatus ekokriisin aikakaudella".

Veli-Matti Värri on filosofi ja kasvatustieteen professori Tampereen yliopistossa. Hänen
erityisosaamisalueitaan ovat kasvatusfilosofia ja opettajankoulutus.Värrin filosofian väitöskirja Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään käsittelee dialogista kasvatusta erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Kirja on ollut suosittu akateemisen maailman ulkopuolellakin. Väitös julkaistiin 1997 ja siitä on otettu tähän mennessä viisi painosta.

Värrin luento perustuu hänen viime viikolla julkaistuun kirjaansa Kasvatus ekokriisin aikakaudella (Vastapaino). Filosofinen kirja on kirjoitettu kasvattajille, opettajille ja kasvatusalan tutkijoille. Kulttuurikriittisenä kannanottona teos on myös maailmankatsomuksellinen puheenvuoro. Luennossaan Värri pohtii, miten toimia kasvattajana, jos ymmärtää elämänmuotomme olevan ekologisesti kestämätön. Nykyinen kasvatusjärjestelmä pitää ylikulutusta normaalina elämäntyylinä. Kasvatuksen mallina pidetään kansalaista, jonka ainoa tehtävä on olla joka hetki aiempaa tuottavampi. Ideologisena pyrkimyksenä on sitoa kasvatus- ja koulutusinstituutiot yhä tiukemmin talouden ja tuotannon välineiksi, vaikka jatkuva kulutus on ympäristön kannalta sietämätöntä. Miten tämän yhtälön voi purkaa kasvattajana? Kun kasvatuksen yhtenä tehtävänä on auttaa seuraavaa sukupolvea sisäistämään vallitsevat arvot ja sopeutumaan yhteiskunnan rakenteisiin, tämä sopeuttamistehtävä saattaa tehdä kasvatuksesta osan ekokatastrofin ongelmaa.

Värri pohtii, miten voidaan löytää viisaampi suhde luontoon ja kasvatukseen. Perimmäiset käsityksemme ihmisen ja luonnon suhteesta on ajateltava uudelleen, jotta elämä jatkuu maapallolla. Myös kasvatusajattelua on uudistettava, jotta tulevien sukupolvien elämä olisi ihmisarvoista. Kasvatusinstituutioiden tehtävät pitää kyseenalaistaa. Millaisia ihmisiä me kasvatamme? Millaiseen maailmaan? Millä edellytyksillä? Ekokriisin keskelläkin on alati ensisijaista, että lapset tarvitsevat toivoa. Siitä emme voi luopua.

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!