keskiviikko 24. huhtikuuta 2019

Perjantaina 26.4. päättyy kevään 2019 Ihmisenä oleminen -sarja. Viimeisenä aiheena on Ihminen ja sivistys. Pidämme keskustelutilaisuuden Juhani Sarsilan esitelmän "Kreikan uskonto, filosofia ja sivistys" herättämien ajatusten pohjalta.

Sarsilan esitelmä tarjosi rikkaan ja elävän aatehistoriallisen kuvauksen antiikin (sekä keskiajan ja varhaisen modernin ajan) maailman älyllistä jännitteistä. Samalla se erilaisuuksineen ja yllättävine samanlaisuuksineen puhutteli nykymaailman ihmistä. Sarsila nosti myös esiin tärkeän huomion, että onko sivistys tänä päivänä vapaa-ajan viihdettä, ihmisen yksityiseen sfääriin kuuluvaa vapaaehtoista toimintaa, vailla suurempaa ja tunnustetumpaa yhteiskunnallista merkitystä. Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista esiin nousseista kysymyksistä ja ajatuksista!

Paikkana Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä, klo 18-20. Keskustelua vetävät tuttuun tapaan filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi.