keskiviikko 16. lokakuuta 2019

Perjantaina 18.10. palaamme vielä Ihminen ja vapaus -teemaan. Esitelmässään "Mitä on poliittinen vapaus?" Sami Syrjämäki perehdytti meidät vapauden käsitteen kahteen eri puoleen: sen negatiiviseen ja positiiviseen merkitykseen.  Negatiivisessa merkityksessä vapaus on esteiden ja pakotteiden poissaoloa. Positiivisessa merkityksessä vapaus tarkoittaa ihanteen tai ideaalin läsnäoloa. Syrjämäki nosti esiin vielä kolmannenkin vapauskäsityksen, negativiseen käsityksen alaan kuuluvan ns. tasavaltaisen vapauden, joka perustuu herruuden poissaoloon. Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista esitelmän nostattamista ajatuksista!

Paikkana Kulttuuritalo Laikun kokoustila Syrjä, klo 18-20. Keskustelua vetävät filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio.