tiistai 3. joulukuuta 2019

Kapitalismi ja ihmisyys

Ihmisenä oleminen -sarjan syksyn 2019 viimeisessä aihekonaisuudessa tarkastelemme kapitalismin suhdetta ihmisyyteen.

'Kapitalismi' on itsessään historiallisesti värittynyt käsite, joka herättää voimakkaita tuntoja niin puolesta kuin vastaan. Talousjärjestelmänä (kapitalistinen merkkinatalous) se on ollut voittoisa ja noussut hegemoniseen asemaan erityisesti länsimaisissa liberaaleissa demokratioissa, kuten Suomessa, ja joiden yleisen elintason se on nostanut ennennäkemättömiin sfääreihin. Kuitenkin jopa sen talousteoreettiset puolustajat, poliittiset kannattajat ja yritysmaailman edustajat ovat kasvavassa määrin alkaneet tunnistaa sen puutteita: räjähdysmäisesti kasvava taloudellinen eriarvoisuus, kaupan monopolisoituminen, kykenemättömyys reagoida ilmaston muutokseen - kapitalismin on nähty jopa asettavan uhkan liberaalille demokratialle. Kuinka ihmisyys asettuu suhteessa kapitalismiin? Voiko yksityisesti motivoitunut voiton tavoittelu tähdätä yleiseen hyvään? Toteuttaako kapitalismi jotain tiettyä, luonnon sanelemaa lajityypillistä 'ihmisyyttä'? Kuinka eettiset kysymykset kuten yksilön vapaus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus asettuvat tähän?

Aloitamme aiheen  Kapitalismi ja ihmisyys purkamisen yleisellä keskustelutilaisuudella. Se on poikkeuksellisesti torstaina 5.12. (jätämme perjantain Itsenäisyyspäivän juhlintaan). Paikkana Kulttuuritalo Laikku, Kokoustila Syrjä (4.krs), klo 18-20. Keskustelua vetävät filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on vapaa ja maksuton.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti!