keskiviikko 29. tammikuuta 2020

Keskustelua metafysiikan inhimillisestä merkityksestä

Perjantaina 31.1. palaamme  Ihmisenä oleminen -sarjassa pohtimaan metafyysisen ajattelun inhimillistä merkitystä ja erityisesti keskustelemaan ajatuksista, jotka Jani Hakkaraisen aiheesta pitämä luento herätti.

Hakkarainen esitti kolme väitettä, miksi metafysiikka on inhimillisesti merkityksellistä: (1) oleminen on meille ihmisille mitä tutuinta ja konkreeettisinta olemassaolon tuntomme kautta; (2) ilman ainakin joitakin taustaoletuksia tahdonvapauden metafyysisestä ongelmasta ei voida kunnolla käsitellä moraalisen vastuun eettistä ongelmaa; (3) emme kykene ymmärtämään maailmaa tekemättä (tausta)oletuksia olevasta, sen luonteesta, perustasta, muodoista ja kategorioista. Tämä pätee esim. erityistieteisiin. Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista esiin nousseista ajatuksista! Tilaisuudessa kerrataan Hakkaraisen esitelmän keskeiset kohdat, joten luennon todistaminen ei ole välttämätön ehto keskusteluun osallistumiselle.

Paikkana Kulttuuritalo Laikku, Kokoushuone Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio.