torstai 8. marraskuuta 2018

Keskustelupiiri perjantaina 9.11. klo 17-19, Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4. kerros).

Ihmisenä olemiseen  kuuluu että olemme yhteiskunnan jäseniä. Mutta mitä me 'yhteiskunnalla'  ymmärrämme ja kuinka näemme oman suhteemme siihen? Usein koetaan, että yhteiskunta on jokin meistä yksilöistä erillinen entiteetti, jonka valta yltää ylitsemme, mutta jonka kulkuun ja kehitykseen meillä ei juuri ole mahdollisuutta vaikuttaa. Yhteiskunnan nähdään jopa rajoittavan omaa vapauttamme. Onko tämä näkemys yksilöiden ja yhteiskunnan välisestä suhteesta riittävä tai edes hyväksyttävä tai oikea?  Keskustelulla pohjustetaan Mikko Lahtisen ensi viikon (16.11) esitelmää "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä". Tule jakamaan omat alustavat näkemyksesi! Keskustelua johtavat filosofit Vesa Jaaksi ja Timo Vuorio. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille.