tiistai 13. marraskuuta 2018

Perjantaina 16.11. Tampereen kriittisen korkeakoulun Ihmisenä oleminen -luentosarja jatkuu Mikko Lahtisen esitelmällä "Yhteiskunta ei ole ulkopuolellamme vaan meissä".

Yksilön ja yhteiskunnan välinen erottelu on eräs vahvimpia nykyaikaisissa yhteiskunnissa vaikuttavia vastakkainasetteluja. Ja totta onkin, että kokemus oman persoonan ja yhteisön vastakkaisuudesta voi olla toisinaan hyvinkin vahva, jopa traaginen. Esityksessään filosofi ja politiikan tutkija Mikko Lahtinen kuitenkin väittää, että myös ihmisyksilön kokema erillisyyden tai epäsosiaalisuuden kokemuksilla on yhteiskunnallinen luonne. Ihmisyksilön käsitykset toisaalta itsestään, toisaalta yhteiskunnasta ovatkin ideologisia, toisin sanoen yhteiskunnallisesti muodostuneita. Näillä käsityksillä Lahtisen mukaan on myös oma erityinen historiansa, jossa merkittävää osaa näyttelee liberalistisille periaatteille rakentuvan modernin kapitalistisen luokkayhteiskunnan kehitys viimeisen kahden kolmen vuosisadan aikana. Vaikka ihmisyksilö kokisi olisi kuinka erityinen tai erillinen uniikki olento, on yhteiskunta silloinkin hänessä.

Mikko Lahtinen on Tampereen yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori. Hän on tutkinut poliittista filosofiaa ja sen historiaa antiikista nykypäivään, Platonista ja Aristoteleesta Machiavellin, Montesquieun ja Marxin kautta Gramsciin ja Althusseriin. Myös Suomen 1800-luku ja suomalaisen nationalismin historia lukeutuvat Lahtisen tutkimuskohteisiin. Althusserin Machiavelli-tulkintaa käsittelevän valtio-opin väitöksen lisäksi Lahtinen on väitellyt aate- ja oppihistoriasta aiheenaan J.V. Snellman. Tieteentekijöiden liitto valitsi hänet vuoden 2007 tieteentekijäksi. Lahtinen on myös toiminut filosofisen aikakauslehden  niin & näin pitkäaikaisena päätoimittajana.

Tilaisuus pidetään Kulttuuritalo Laikun (Keskustori 4) luentosalissa klo 17.00-19.00. Juontajana toimii filosofi Timo Vuorio. Tilaisuus on vapaa ja avoin kaikille. Tervetuloa!