keskiviikko 12. joulukuuta 2018

Perjantaina 14.12. vuorossa on syyskauden viimeinen keskustelupiiri. Kulttuuritalo Laikku, keskustelutila Idealinna (4.krs), klo 17-19.

Jatkamme teemalla Ihmisen tulevaisuus. Ville Lähteen haastava esitelmä sai meidät kyseenalaistamaan tulevaisuuden yksioikoiset utopia- ja dystopia-maalailut. Ellemme turvaudu hätäisiin yleistyksiin, nykytutkimuksen valossa tähän ei ole perustetta, vaikka ilmaston lämpeneminen ja elinympäristöjen radikaali muuttuminen onkin tieteellisesti kiistatonta.
Lähde nosti nosti kriittisesti keskiöön median keskeisen roolin mielipiteiden muokkaajana. Kuinka kauhukuvilla pelottelu, erityisesti kun ne oletetusti perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, vaikuttaa meihin? Saako se meidät toimimaan vai alistaako se meidät passiiviseen fatalismiin? Toisaalta uhkakuvien vähättely, korostamalla toisenlaisilla mittareilla mitattavaa edistystä, on yhtä ongelmallista ja tuottaa yhtälailla vaikeasti ennustettavia reaktioita. Tervetelua keskustemaan näistä sekä muista Lähteen esitelmän nostattamista ajatuksista!

Keskustelua johtavat filosofit Timo Vuorio ja Vesa Jaaksi. Tilaisuus on avoin ja maksuton.