keskiviikko 19. helmikuuta 2020

Keskustelua etiikasta, arvoista ja elämän hyväksymisestä

Perjantaina 21.2. jatkamme Ihmisenä oleminen -sarjassa keskustelua aiheesta Etiikka ja ihmisyys. Esitelmässään "Arvoista ohjautuvan etiikan ja elämän hyväksymisen dilemma" Marika Enwald jakoi elämänfilosofisen ajattelun jännitteeksi kahden erilaisen mallin välillä: yhtäältä perinteisessä moraalifilosofiassa korostetaan arvojen merkitystä elämämme johtotähtenä: toimimme tai meidän pitäisi toimia eettisten arvojemme mukaan. Toisaalta, tälle vastakkaisena elämänfilosofiana (mm. stoalaisuus, mindfulness), voimme hyväksyä elämän ja maailman sellaisena kuin se on ja kehittää omaa suhtaumistamme niihin. Enwaldin mukaan tässä ei kuitenkaan ole periaatteellista ongelmaa - omassa elämässämme me voimme harjoittaa niitä molempia.

Tervetuloa keskustelemaan näistä ja muista Enwaldin esitelmän herättämistä ajatuksista! Paikkana Kulttuuritalo Laikun Kokoustila Syrjä (4. krs), klo 18-20. Keskustelua johtaa filosofi Timo Vuorio.